سری کامل کلیدهای میانبر PhotoShop (پک کامل)

 

 

 

پک کامل کلید های میانبر برنامه فتو شاپ که به نیاز طراحان مبتدی و نیمه حرفه ای جواب می دهد.

 

  • Adobe Photoshop CS4 – Keyboard Shortcuts Cheat Sheet

 

 

دانلود  

 


 

  • Photoshop CS3 Shortcuts Cheatsheet

 

 

 

دانلود

 

 

  • Photoshop Quick Reference Card

 

 

 

دانلود


 


  • Adobe Photoshop Lightroom Cheat Sheets

 

 

دانلود

 

 

  • Photoshop Lasso Tool Cheatsheet

 

 

 

دانلود


 


  • Adobe Pen Tool Cheatsheet

 

 

 

دانلود


 


  • Photoshop Brush Tool Cheatsheet

 

 

دانلود

 

 

منبع : www.ittutorial.ir

 

 


/ 0 نظر / 18 بازدید